Yonca Üretimi

Yonca Üretimi

Yonca tarımı için önce uygun yonca çeşidi seçilmelidir.En iyi yonca tohumu,yonca ziraatı yapılacak bölgenin iklim koşullarına uygun dormansi değerlerinde olmalıdır.Yonca tohumu dekera 4-5 kg. ekilir.Yonca ekimi tohum derinliği 1.5-2 cm olmalıdır.Yonca gübreleme,taban gübresi 15.15.15 gübresinden dekar başı 25-30 kg atılır.Yonca yetiştiriciliğinde üst gübresine luzum yoktur.

Yonca tohumu satışı için .0322 2398808 0555 9975075

Yonca üretimi,Konya ve Aksaray'da yoğunlaşmıştır.

yonca üretimi

Yem Bitkisi Çeşitleri

Yem Bitkisi Çeşitleri

Ryegrass mix ve çayır mera tohumu  yem bitkisi çeşitlerini denediniz mi?

Yem bitkisi tohum çeşitleri uygun fiyatla Torunoğlu Tohumda.

yem bitkisi çeşitleri

Yem bitkisi tohum çeşitleri

a) Serin mevsim yem bitkileri

Aküçgül – Trifolium repens
Kırmızı üçgül – Trifolium incarnatum
Mürdümük Mürdümük – Lathyrus sativus
Otlak ayrığı – Agropyron cristatum
Mavi ayrık- A. intermedium
Yüksek otlak ayrığı – A.elongatum
Kılçıksız brom – Bromus inermis

Yonca – Medicago sativa
Korunga- Onobrychis sativa
Fiğ-Vicia sativa
Tüylü fiğ – Vicia villosa
Burçak – Vicia ervilia
Yem bezelyesi – Pisum arvense
Çayır üçgülü – Trifolium pratense
Domuz ayrığı – Dactylis glomerata
Yabani otlak arpası – Elymus junceus
Çayır kelp kuyruğu – Phleum pratense
Çayır salkımotu – Poa pratensis
Çayır tilkikuyruğu – Alopecurus pratensis

b) Sıcak mevsim yem bitkileri

Yem börülcesi – Vigna sinansis
Cindarı – Setaria italica
Acı bakla – Lupinus albus
Sudan otu – Sorghum sudanense
Kocadarı – Sorghum vulgare
Sarı sakalotu – Andropogon ishaemum
Köpek dişi – Cynodon dactylon
Darı türleri – Panicum sp.

 Yem bitkileri çeşitleri ucuz fiyatlara Torunoğlu Tohumculukda satılmaktadır.

Halep Keçisi Yetiştiriciliği ve Yonca Yetiştiriciliği

Halep Keçisi Yetiştiriciliği ve Yonca Yetiştiriciliği

Halep keçisi yetiştiriciliği bir süt keçisi olarak çok sayıda çiftcinin ilgisini çekmektedir.Halep keçisi et,süt ve yavru verimi açısından çok değerli bir yerli ırk keçimizdir.Dünyada da halep keçileri ünlü bir keçidir.Satılık halep keçisi için bir çok ülke ADANA’ya Torunoğlu Halep Keçisi Çiftliği’ne gelmektedir.Torunoğlu halep keçisi yetiştiriciliğini bilimsel yöntemlerle yapmaktadır.

Halep keçisi yetiştiriciliğinde kaba yem olarak yonca yetiştiriciliği de yapmak gerekir.Yonca kuru ot olarak halep keçisi için iyi bir besin kaynağıdır.Yonca tohumu tarımı ve yonca tohumu fiyatları hakkında bilgi için Torunoğlu Tohum:0322 2398808  satılık halep keçileri için 0555 9975075 0532 2664041 ADANA vet.hekim Cengiz Torun

Halep keçisi beslemek için yonca tarımı yapmak gerekir.

Halep keçisi yetiştiriciliği ve yonca yetiştiriciliği

Yonca Tohumu Çeşitleri

Yonca Tohumu Çeşitleri

Yonca tohumu ekilişlerinde her bölgenin coğrafi iklim özelliklerine uygun yonca tohumu çeşitleri ekilişi yapmak garantili yonca tohumu ekmek için tek secenektir.Sahil bölgelerine sahil yoncası tohumu,karasak iklim bölgelerine  düşük dormanside karasal iklim yonca tohumu,geçiş bölgelerine de orta dormansi de yonca tohumu ekmek gerekir.

Yonca tohumu satan tohum firmaları arasında Torunoğlu Tohum çok hassas kriterlerle tohum satışı yapmaktadır.Her bölge için farlı yonca tohumları satışı yapmaktadır.Yonca tohumu sertifikalı ve garentili Torunoğlu Tohumda satışa sunulmaktadır.24 saatte adrese teslim arayın gönderelim.0322 2398808 0555 9975075 0530 3005273 0532 2664041

Yonca tohumu çeşitleri,alfalfa,kayseri yoncası,sahil yoncası,peru yoncası,kır yoncası

yonca tohumu çeşitleri

Çayır Tohumu – Mera Tohumu

Çayır Tohumu – Mera Tohumu

Çayır Tohumu-Mera Tohumu fFyatları

çayır tohumu,mera tohumu

.Çayır mera yem bitkileri yapay mera oluşturmak için ekilen çok değerli yem bitkilsi çeşitleridir.Firmamız suni mera tesis edilmesinde uzun yıllara dayanan engin bir teçrübeye sahiptir.Torunoğlu Tohumculuk çayır mera tohum fiyatları için 0322 2398808  0555 9975075  0530 3005273

Korunga – Korunga Tohumu

Korunga Yetiştiriçiliği

Korunga yem bitkisi çok yıllık yem bitkisi desteklemesi olan bir bitkidir.Korunga tohumu dekera 10-12 kg miktarında ekilir.Korunga yem bitkisi çok yüksek besin değerlerine sahiptir.Korunga tarımı arı yetiştiriçiliği ve bal üretimi açısından da son derece faydalı bir bitkidir.Korunga otu ve korunga balyasına hayvan yetiştiriçileri çok rağbet göstermektedir.Korunga tohumu fiyatları firmamızda ucuza satılmaktadır.

Korunga yem bitkisine  destekleme vardır.

korunga-korunga tohumu

 

Yonca Tohumu ve Yonca Yetiştiriciliği

Yonca yetiştiriciliğinde en önemli şey her bölgenin iklim koşullarına uygun yonca çeşidi tohumunun ekilmesidir. Genelde sıcak bölgelere uygun sahil yoncası ve yüksek rakımlı yayla ve karasal iklimin hakim olduğu bölgelere ayrı ayrı kış dayanımı ve sıcaklık dayanımı olan tohumlar ekilmelidir. Türkiye coğrafyasının ege, akdeniz bölgesine sahil çeşidi, marmara bölgesine daha farklı dormansi özelliği olan tohum iç anadolu ve dogu anadoluya farklı yonca tohumu güney doğu anadolu ve karadeniz bölgesi için farklı dormansi özelliği olan tohumlar önermekteyiz. Yoncada temel yanlışlık bir bölgeye ekilen tohumun Türkiye coğrafyasının tamamına ekiliyor olmasıdır. Bir bölgede netive verirken diğer bölgelerde verim almak imkansızlaşır. Her iklim kuşağı için doğru yonca tohumu çeşidinin ekilmesi temel prensip olmalıdır.

Yonca Bitkisi, Yonca Otu

Yonca Otu, Yonca Bitkisi

Yonca ekilen bir tarlaya belirli bir yıl geçmeden tekrar yonca ekilmemelidir. Böyle durumlarda farklı yonca hastalıklarına rastalanır.

 

Çayır Mera Yem Bitkileri Tohumları

Çayır Mera Nasıl Kurulur?
Mera hayvancılığında adından da anlaşılacağı otlak ve meralarda ilkbahardan sonbahar sonuna kadar masrafsız beslennir.
Türk hayvancılığı çayır mera besiçiliğini bıraktığı için bu gün dar boğaza girmiştir.İçabında her kes hayvanını doğal çayır meralara ve yaylalara götüremez,ancak tarlasına

mera tohumları

Çayır mera yem bitkileri

Çayır mera yem bitkileri

Torunoğlu mera karışım tohumlarımızdan ekerek hayvanlarını masrafsız besleyebilir.Yapay çayır mera eken çiftcilerimize dekar başı yem bitkileri desteklemesi ödemektedir. Yüksek verimli uzun ömürlü Torunoğlu yapay çayır mera (sunii mera)’yla sizde hayvanlarınızı tanıştırın.Yem ve süt fiyatlarını dert etmeyin.

YONCA HASTALIKLARI

MOZAİK HASTALIĞI: en tipik belirtisi yapraklarda mozaik görüntüsüdür. Yapraklar çoğunlukla küçük kalır, kıvırcıklaşır. Bitki boyu bodur kalır ve çalılaşır. Semptomlar serin hava şartlarında belirgin olmasna rağmen,sıcak yaz aylarında kısmen maskelidir. Virüs bazı sebzelere de geçebilir. Taşınma çoğu kez yaprak bitleri ile olmaktadır. Bazı küsküt türleri de hastalığı yayarlar. Hastalığa karşı ilaçla mücadele imanı yoktur. Kültirel tedbir olarak; tarlanın yaşlandırılmaması, virüsün geçebildiği diğer bitki türlerini yoncalığın yakınına tesis edilmemesi ve hasta bitkilerin toplanıp imha edilmesi tavsiye edilebilir.

KÜLLENME (ERYSİPHE PİSİ): Aslında benzelyenin küllenme etmeniolmasına rağmen, bu türün ayrı ırkı yoncada da görülmektedir.Küllenme hastalığında tipik belirti, yapraklar üzerine un serpilmiş gibi beyaz bir tozlu yapılanmış görüntüdür. Yaprak parlaklığını ve yumuşaklığını kaybeder, gevrekleşir. hasta yaprakların uçları kıvrıktır. Küllenmeli yoncanın hayvan yemi olrak kullanılması halinde hayvanların hastalandığı da ifade edilmektedir. Fungus kışı hastalıklı bitki artıklarında misel formunda (bilhassa ılıman bölgelerde) geçirir.

YAPRAK LEKE HASTALIĞI: Bunlar yoncada zaman zaman görülen yaprak leke hastalıklardır. Bu hastalığa karşı ilaçlı mücadele yapılmamaktadır. en iyi bir tedbir yoncayı erken biçmektir.

RHZOCTONİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (RHIZOCTONIA VIOLACEA): Kahverengi veya mor renkli misel iplikleri kök yüzeyine yayılırlar ve buradan iç dokulara girip kökü parçalarlar. Yumuşak, lapa gibi bir kütleye dönüştürürler. Yoncalığın ıslak kalan kısmları hastalığa daha fazla maruz kalmaktadır.

Mücadelesi: Hastalık görülen yoncalık kısmlarının sürülmesi ve sönmemiş kireç uygulaması.

KÜSKÜTLE MÜCADELE: Yonca yetiştiriciliğinde en önemli işlerden birisi küskürtle savaştır. Klorofilden yoksun olması nedeniylefotosentez yapamaz. Tohumlar çimlendikten sonra ufak küsküt fidanlarıyonca bitkisine sarılır. Emeçleri ile bitkinin öz suyunu emerek beslenir. Kolaylıkla yayılarak bitkiye büyük zararlar yapar ve bitkinin ölümüne yol açar. Yoncalık civarında görülen yabancı ot ve özellikle küskütle bulaşık tarlalar sürülerek yakılmalıdır. Küskütle bulaşık yoncalıklarda hayvan otlatılmamaıdır. Küsküt tohumları hayvanların sindirim sistemlerinden çimlenme kabiliyetlerini büyük bir oranda kaybetmeden geçebildikleri için, küskütle bulaşık yonca yiyen hayvanların gübreleri yoncalıkta kullanmamalıdır. Küskütün yoğun olarak görüldüğü yoncalıkla sökülerek, bunlardan en az 3 – 4 yıl küskütün konukçusu olmayan diğer kültür bitkileri (hububat, mısır) ekilmelidir. Küskütle bulaşık yoncalıklar, kükütler çiçek açmadan önce derinden biçilmeli ve yoncalıkta bitki artığı bırakılmamalıdır. Böylece yoncalıklarda derin biçime işlemi 3 – 4 kez arka arkaya tekrarlanmalıdır.

Kimyasal Mücadele: Yoncalıkta kimyasal mücadele için belli bir mücadele eşiği verilmesi oldukça güçtür. ilaçla mücadeleyi gerektirecek küsküt varsa, küskütler çiçek açıp tohum bağlamadan ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Küskütsüz yonca yetiştirmenin ilk şartı, küskütsüz ve sertifikalı tohum ekmektir.

KİREÇLEME: Yonca tesisi kurulacak tarlanın asitliği yüksek ise mutlaka kireçleme yapılmalıdır. Kireç, toprakta çok yavaş aktivite gösterdiğinden (toprakta yavaş yayıldığından); yonca ekilmede 6 -12 ay önceden yapılacak kirçleme en uygun olanıdır. Kireçleme işlemi 2 uygulamada yapılması tavsiye edilir. 1. Uygulama ilk toprak işleminin yapıldığı derin sürümden önce, 2. uygulama ise ekim öncesi yapılanson toprak hazır lığından önce yapılmalıdır.